Nedtælling til en ny æra for New York

Når man besøger New Yorks borgmester Michael Bloomberg på det gamle hvide rådhus mellem Broadway og Brooklyn Bridge finder mødet sted på hans kontor, som han deler med ikke færre end 100 af sine nærmeste medarbejdere. Overalt i det åbne kontorlokale er der tv-skærme med aktuelle oplysninger om New York, herunder antallet af indkomne borgeropkald til den centrale borgerservice 311 den dag.

En af de mere simple, men meget sigende installationer er et ur over kaffemaskinen, som viser, hvor få dage Bloomberg har tilbage på rådhuset. Det skal minde ham at udnytte hver eneste dag. Han ville sikkert gerne sætte det i stå, hvis det gav ham mere tid som borgmester, for han elsker sit job og mener, at han der den, der er bedst til at udføre det. Men om 300 dage er det slut efter 12 år som bykonge, og USAs største by og kommercielle centrum vil træde ind i en ny politisk æra, hvor både nye og gamle udfordringer tegner sig.

Jeg har tre gange haft lejlighed til at tale med Michael Bloomberg. Korte samtaler, men tilstrækkeligt til at fornemme hans intelligens, drive, sarkastiske form for humor og intensitet. Han har også en overraskende nysgerrighed. Bedst som man tror, at samtalen er slut, kommer der et nyt spørgsmål og så et til. Men først og fremmest udstråler han en selvtilfredshed som få andre. Og det er måske forståeligt nok. Først opbyggede han et succesrigt finansinformations imperium, som bærer hans navn og har gjort ham til en af verdens rigeste. Og derefter har han regeret New York i et årti, hvor byen er blevet ramt af 9/11, finanskrisen og en af de største naturkatastrofer i byens historie – superstormen Sandy – og, på trods af dette, økonomisk og kulturelt står stærkere end nogensinde.

For få dage siden satte Dow Jones-indekset historisk rekord i 10 dage i træk. I 2012 passerede New York Boston som det næsstørste venturekapital-baserede entreprenør centrum i USA. Og i 2013 vil New York for første gang nogensinde have 4 mio. arbejdspladser, heriblandt mange tech entreprenører. Hver femte af USA top-100 virksomheder har hovedsæde i New York, og byen er fortsat verdens ubestridte centrum inden for finans, medier, kultur, reklame og fast ejendom. Og som noget nyt altså som tech center, kun overgået af Silicon Valley.

Alligevel vil vi i 2013 mange gange høre om New Yorks udfordringer. For det er valgår, og en del af den politiske proces er, at de pt. ni kandidater i borgmestervalgkampen præsentere udfordringer og løsninger. Mange af udfordringerne i New York minder om udfordringerne i andre storbyer, og New York søger også gerne inspiration fra andre byer, herunder København, til løsning af disse. Men det ligger dybt i New Yorkernes selvopfattelse, at det vil være New York som ”Capital of the World”, der først og fremmest giver inspiration til alle de andre, som byen har gjort det i årtier.

Valgkampens temaer er for nogles vedkommende forudsigelige og uforandrede i forhold til for 4 år siden. Der skal fortsat ske forbedringer på blandt andet skole-, transport-, sundheds- og boligområdet, selvom Bloomberg også her har gjort meget. Men Sandy har rykket rundt på dagsordenen og prioriteter. Siden superstormens hærgen i oktober 2012 med 43 døde i New York City og ødelæggelser for milliarder af dollar, har klima, genopbygning og sikring mod fremtidig naturkatastrofer fået en helt ny betydning i new yorkernes bevidsthed og således også i valgkampens dagsorden.

En anden væsentlig udfordring er den store tilflytning til byen. New Yorks befolkningstal er med 8.3 mio. det højeste nogensinde, og væksten fortsætter. I 2030 forventes byen at have 9 mio. indbyggere. Så der skal skabes mange nye job og helst job med højt vidensniveau og høje lønninger. Det nye tech center er kun en del, om end vigtig del, af svaret på dette. I forretningsmiljøet er der lidt bekymring for, hvordan den kommercielle del af New York vil udvikle sig, når man i 2014 for første gang i 20 år måske får en borgmester, der ikke kommer fra forretningsverdenen.

I de næste par måneder vil jeg på denne blog skrive om New York i 2013. En by på vej mod en ny æra. Jeg vil fortælle mere om byens udvikling og udfordringer med særlig fokus på business og de muligheder, der løbende åbner sig for Danmark i New York. Og det er faktisk ikke så få.