Er Danmark bedst til at opfylde den amerikanske drøm?

Som Generalkonsul i New York kan man hurtigt komme til at lide af tunnelsyn, når det kommer til medieomtale af Danmark her i byen. En fornemmelse af, at Danmark er på alles læber. Sådan forholder det sig selvfølgelig ikke helt i praksis. Men det er ikke forkert at hævde, at Danmark og København i de seneste år, måneder og uger har fyldt langt mere i New Yorks medier end mange andre lande af sammenlignelig størrelse.

De fleste af disse artikler og indslag har været positive og har været med at styrke ”brandet Danmark”, som igen har en positiv indvirkning på eksport, investeringer og turisme. For fra New York udgår medier, som er med til at sætte den globale dagsorden, fra Wall Street Journal og New York Times til Huffington Post, Bloomberg News, Time Magazine og Newsweek/Daily Beast. Disse medier læses af beslutningstagere i hele USA og store dele af verden.

Historierne om Danmark har handlet om den danske cykelkultur og København som inspiration for New Yorks cykelstier. Nomas tre år som verdens bedste restaurant og den trend, det nye nordiske køkken har skabt. Det har også handlet om dansk design og tv-succeserne Borgen og Forbrydelsen.

Men senest har den største opmærksomhed været rettet mod de store samfundsproblemstillinger: Danmarks klima, energi- og miljøpolitik og den danske velfærdsmodel. I februar trykte The Economist en særrapport om de nordiske lande med det budskab, at den nordiske velfærdsstat med sin kombination af social sikkerhed og innovation er en ’supermodel’ for fremtidens økonomi. Rapporten vakte også opmærksomhed i USA og igangsatte en debat blandt især økonomer om, hvad New York og USA kan lære af bl.a. Danmark. For noget må danskerne jo gøre rigtigt, når man ser på internationale statistikker og ratings. Med høj lykke, høj levestandard, høj arbejdsmarkedsdeltagelse og fastholdelse af den eftertragtede økonomiske triple A rating, som USA mistede i 2011. Det år, hvor USA også måtte kigge til Danmark for at finde den største sociale mobilitet i verden – indbegrebet af den amerikanske drøm.

Men vandene deler sig. For ikke alle amerikanere ønsker sig danske tilstande – selv ikke i mindre doser. Og debatten om Danmark er således i høj grad et udtryk for en debat om, hvilken vej USA skal gå. Om hvor stor staten skal være på føderalt, delstats- og lokalt niveau. Og hvilken model, der i sidste instans bringer den højeste velfærd, som i USA fortsat i høj grad måles i dollar, men i stigende grad også med blik for et bredere velfærdsbegreb, som inkluder lykke, social mobilitet, sundhed, uddannelse og klima.

Senest bragte New York Times forsideartiklen ”Danes Rethink a Welfare State Ample to a Fault” med hovedfigurerne Dovne Robert og Carina som eksempler på, at den danske velfærdsmodel er for dyr og leder til misbrug, men også med omtale af de mange reformer, regeringen har gennemført for at fastholde de centrale elementer i velfærdssamfundet på længere sigt.

Artiklen blev hurtigt en af de mest emailede på nytimes.com og igangsatte en større debat om fordele og ulemper ved den danske velfærdsmodel. Debatten kører nu på anden uge, og NY Times har til formålet oprettet et særskilt ”Room for Debate” forum, hvor bl.a. økonomer og forfattere diskuterer, hvorvidt man på én gang kan bevare og reformere velfærdsstaten. Parallelt med denne debat diskuteres de to begreber ”cuddly” og ”cut throat” kapitalisme, opfundet af økonomerne Daron Acemoglu, James A. Robinson og Thierry Verdier, der analyserer, hvilket system der er bedst til at frembringe innovation.

New York symboliserer den amerikanske drøm. Eksemplerne er talrige på de, der er kommet til byen uden en cent på lommen og er endt som milliardærer efter en succesrig karriere. Men der bliver længere og længere imellem. Det er i dag vanskeligt at arbejde sig op. Og uligheden stiger samtidig med, at der ikke skabes tilstrækkelig med jobs til at absorbere den store tilflytning til byen. Borgmester Bloomberg har leveret markante resultater og trods finanskrise ført byen frem til en ny storhedsperiode, men det er ikke noget, der kommer alle til gode, og dette diskuteres i den igangværende borgmestervalgkamp.

Så måske New York foruden cykelstier og klimatilpasning fremover også vil hente lidt inspiration fra Danmark på velfærdsområdet? Der bliver i hvert faldt skrevet og talt meget om det i disse uger – om det så er på alles læber eller ej.